Aytuğ Atıcı’dan Darbe Mağdurları İçin Kanun Teklifi

0
32

aytug-atici-chp-pm

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklife göre 12 Eylül darbesinden sonra mağdur olan vatandaşlara geçmişe dönük olarak borçlanma imkânı getirilecek.

Teklife göre; 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, ilk milletvekili genel seçimlerine kadar geçen sürede siyasi gerekçelerle gözaltına alınan, tutuklanan,  hüküm giyen ve bu nedenle iş akdi her ne şekilde olursa olsun sonlanan sigortalılardan, istekleri halinde boşta geçen sürelerini borçlanmak isteyenler, bu Kanunun yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuranlar bir defaya mahsus olmak üzere borçlanabilecek.

Teklifin gerekçesinde 12 Eylül darbesinden sonra mağdur olan vatandaşlara geçmişe dönük olarak borçlanma imkânı getirildiği ve 12 Eylül’ün doğurduğu mağduriyetin kısmen de olsa giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.

-Kanun Teklifi-

12 Eylül faşist darbesinden sonra mağdur olan vatandaşlara geçmişe dönük olarak sigortaya borçlanma imkânı getirilerek emekli olabilmeleri için verilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi şöyle:

Genel Gerekçe

12 Eylül faşist darbesi, çok büyük boyutta toplumsal tahribata yol açmış ve çok sayıda insanın hayatının kararmasına neden olmuştur. Darbenin hemen sonrasında çok sayıda vatandaş gözaltına alınmış, tutuklanmış, dövülmüş, işkence görmüştür. Üstelik bu işlemler herhangi bir araştırmaya ya da somut delile dayanmadan yapılmıştır. Tutuklanma ve gözaltına alınmanın en önemli nedeni sadece genç olmaktır. Çünkü gençlik potansiyel bir tehlike olarak görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu dönemde ilgili-ilgisiz birçok kişi hukuka aykırı biçimde cezalandırılmıştır. Bu dönemde sağcı- solcu biçiminde bir ideolojik ayrım yapılmadan, rastgele sokaktaki gençler hapishanelere doldurulmuştur. Bu insanlar tekrar dışarı çıktıklarında işkence vb. nedenlerle bir süre kendilerine gelememiş, iş bulamamış ve hayatları kararmıştır.

Bu dönemde yaşadıkları ağır travmalardan kurtulabilenler, geçmişten kaynaklanan bir mağduriyet içindedirler. Dolayısıyla haksızlığa uğrayan bu vatandaşlarımıza bir borcumuz bulunmaktadır ve bu borcun mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Üstelik bu mağduriyetin giderilmesi ülkemize fazlaca bir ek yük de getirmemektedir. Bu düzenlemeyle hem 12 Eylül faşizmi karşısında bir duruş sergilenmiş, hem de çok daha önemli bir mağduriyet giderilmiş olacaktır.

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi

Madde 1. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 61.- 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, ilk milletvekili genel seçimlerine kadar geçen sürede siyasi gerekçelerle gözaltına alınan, tutuklanan,  hüküm giyen ve bu nedenle iş akdi her ne şekilde olursa olsun sonlanan sigortalılardan, istekleri halinde boşta geçen sürelerini borçlanmak isteyenler, bu Kanunun 41. maddesinin (f) bendinde belirtilen hükümden muaf tutulurlar ve bunlardan bu Kanunun yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuranlar 41. maddede belirtilen koşullarla bir defaya mahsus olmak üzere borçlanabilirler.”

Madde 2. Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde Gerekçeleri

Madde 1. 12 Eylül faşist darbesinden sonra mağdur olan vatandaşlara geçmişe dönük olarak borçlanma imkânı getirilmekte ve 12 Eylül’ün doğurduğu mağduriyet kısmen de olsa giderilmeye çalışılmaktadır.

Madde 2. Yürürlük maddesidir.

Madde 3. Yürütme maddesidir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here